napište mi email | sitemap
Mgr. et Bc. Vladimír Sácký

Mgr. et Bc. VLADIMÍR SÁCKÝ - psychoanalytický psychoterapeut, psycholog

V psychoterapeutické práci považuji za nejdůležitější vytvářet vztahy postavené na vzájemné důvěře a úctě. To vše v bezpečném prostoru, kde je mlčenlivost a etika práce samozřejmostí. V práci vždy vycházím z toho, že každý člověk je jedinečná bytost pro kterou lze nalézt jedinečné řešení její životní situace.

Může být psychoterapie součástí prevence rakoviny?

14. květen je letošním Českým dnem proti rakovině. Liga proti rakovině se prodejem květů měsíčku lékařského se stužkami snaží už řadu let bojovat proti této zákeřně nemoci osvětou a získáváním finančních prostředků na prevenci, výzkum a vybavení onkologických center. Jak ale rakovina souvisí s psychikou a životním stylem? A může pomoct psychoterapie?

Rakovina se opravdu týká každého z nás, neznám člověka, který by ve svém příbuzenstvu nebo mezi přáteli neměl někoho, kdo by bojoval s touto zákeřnou chorobou,“ sděluje svůj pohled na rakovinu soukromý psychoterapeut Mgr. Vladimír Sácký. „Psychická podpora ve formě poradenství nebo psychoterapie je důležitá nejen jako prostředek ke zmírnění dopadů rakoviny na život nemocného a jeho blízkých, ale i jako prevence. Určité typy chování nás totiž disponují ke zvyšování míry stresu a tím přispívají k rozvoji onemocnění u disponovaných osob. Když odstraníme nevhodné vzorce chování a snažíme se o zachování zdravého životního stylu, snižujeme riziko, že nás rakovina takříkajíc „položí na lopatky“. A prevence je určitě lepší než léčba,“ shrnuje s úsměvem přínos psychoterapie pro prevenci rakoviny Sácký.

Vypořádávání se s rakovinou

Z pohledu pacienta představuje nádorové onemocnění ohrožení na tělesné, sociální a emocionální rovině. Každý prožívá svou nemoc subjektivně, ale zvláště u rakoviny platí, že prožívání nemoci popřípadě psychická porucha, která vznikne v průběhu onemocnění nebo na kterou má pacient „založeno“ již dříve, ovlivňuje proces uzdravení, popřípadě dožití pacienta.

Pacienti se s diagnózou vypořádávají různě. Někdy jsou to defenzivní strategie – vyhýbání se aktivitám, přátelům, rezignace, pasivní přijmutí nemoci jako osudu. Jiní jsou nastavení ofenzivně, bojovně – aktivně se zapojují do osvěty, pomáhají druhým lidem, snaží se všemožně rozptýlit. Rozhodující vliv na zpracování nemoci mají sociální a mezilidské vztahy.

Mně samotného v poslední době velmi oslovil cyklus České televize Život se smrtí. Bylo v něm realisticky ukázáno, jak s touto zákeřnou chorobou bojují jednotlivci, ale i celé rodiny. Každý svým způsobem. Naše společnost si jen pomalu připouští, že téma nemoci a smrti je součástí života a v zápalu mládí, zdraví a touhy být úspěšní, někdy zapomínáme na skutečné priority v životě i my. Život se smrtí nám je jasně připomenul,“ končí svou úvahu nad tématem rakoviny psychoterapeut Sácký.

Zdroje:

Tress, Wolfgang a kol.: Základní psychosomatická péče. Vyd. 1., Praha: Portál, 2008. 400 s.

http://www.denprotirakovine.cz/index.html

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10529011887-zivot-se-smrti/


ZAJÍMAVOSTI...

Nově na Linkedin
Můj aktuální profil na profesní síti Linkedin naleznete na této webové adrese:
Psychoterapie, psychoanalýza nově také na Facebooku
Na mých facebookových stránkách můžete hledat články, zajímavosti, informace a události z oblasti psychoterapie, psychoanalýzy a psychologie. Je to prostor pro to co potřebujete znát, ale bojíte se zeptat. Využijte ho!

dozvědět se více...

Může být psychoterapie součástí prevence rakoviny?
14. květen je letošním Českým dnem proti rakovině. Liga proti rakovině se prodejem květů měsíčku lékařského se stužkami snaží už řadu let bojovat proti této zákeřně nemoci osvětou a získáváním finančních prostředků na prevenci, výzkum a vybavení onkologických center. Jak ale rakovina souvisí s psychikou a životním stylem? A může pomoct psychoterapie?

dozvědět se více...

Seznámení s psychoterapií aneb „Nebojte se psychoterapie“
Sedíte naproti člověka, kterému se hodláte svěřit. Ruce pevně semknuté a v nich ždímáte kapesník. Občas pohlédnete na psychoterapeuta, občas Vám oči sklouznou do klína. Ticho a atmosféra napětí. Psychoterapeut klidně sedí a dává Vám vlídným pohledem najevo, že Vy se můžete rozhodnout kdy mlčet a kdy chcete začít mluvit. „Já…“ začnete nesměle…

dozvědět se více...

Zážitková výuka na Ostravské univerzitě
Škola základ života, jak praví klasický český film. Anebo „život“ jako nejlepší škola do budoucna. Alespoň tak si lze představit výuku budoucích psychologů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.

dozvědět se více...

Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka?
Není samozřejmé, že umírajícího rodina doprovází v jeho posledních chvílích. Často je člověk s terminální diagnózou odsunut do odborného lékařského zařízení.

dozvědět se více...

Otevíráme novou psychoterapeutickou skupinu!
Na začátku příštího roku bude v Ostravě otevřena nová psychoanalyticko-psychoterapeutická skupina. Frekventanti se budou scházet jedenkrát týdně po dobu jednoho roku. Každé setkání potrvá hodinu a půl.

dozvědět se více...

Opočno hostilo poosmnácté psychoanalytiky.“
V malebném městečku Opočno pod Orlickými horami se již od roku 1993 pořádá Psychoanalyticko-psychoterapeutické symposium. Letošní osmnácté setkání proběhlo ve dnech 8. až 10. září 2011.

dozvědět se více...

Letošní sympozium v Opočně: „Dětství, trauma a identita.“
XVI. psychoanalyticko – psychoterapeutické sympozium se již tradičně konalo v Kodymově domě v Opočně. V rozmezí dvou dnů, 4. až 5. září, byly přednášeny příspěvky tuzemských psychoanalytiků i zahraničních kolegů.

dozvědět se více...

Jak na (podzimní) depresi
„Mám depku!“ Kdo alespoň jednou za život neřekl s patřičným mimickým doprovodem tuto větu. Máme tím na mysli, že se nám do ničeho nechce, nálada zrovna není nejlepší, kolem nás jsou pořád jen starosti...

dozvědět se více...

Proč se nebát psychoterapie?
Když se řekne psychoterapeut, téměř každému se vybaví slovo „cvokař“, „psychouš“ a podobně. Většina z nás se ho bojí, protože v očích druhých by mohl vypadat jako blázen, kdyby nedej bože potřeboval jednou jeho pomoc.

dozvědět se více...

Kdo je to psychoterapeut ?
Psychoterapeutem v pravém slova smyslu je člověk, který absolvuje obvykle některý z vysokoškolských humanitních oborů, dále projde sebezkušenostním výcvikem (obvykle v trvání několika let), supervizí a dalším vzděláváním.

dozvědět se více...

Psychoterapie, psychoanalýza
Psychoterapie:
léčení duševních chorob a hraničních stavů psychologickými prostředky, tj. slovem, gestem, mimikou, mlčením, případně úpravou prostředí; je jedním z účinných způsobů psychické pomoci, plánované, promyšlené

dozvědět se více...

Koupit Cialis 20 mg bez předpisu v Praze Cialis 10 mg prodej Koupit Super Kamagra Kamagra prodej online Koupit Cialis online bez receptu Koupit Viagra online Koupit Cialis 10 mg online Koupit Kamagra online bez receptu v Praze